Markant sø har jubilæum

Af Helle Lenschow - Mandag d.15 April 2019 - Kl.10:35

Spøttrup Sø fylder 25 år - og en del mere.

Spøttrup Sø fylder 25 år den 22. april.

Spøttrup Sø fylder godt i landskabet og manges bevidsthed, og den 22. april runder søen et skarpt hjørne.
Det er nemlig 25 år siden, at den blev indviet. Der var dog tale om en genindvielse i 1994, for søens historie strækker sig nemlig endnu længere tilbage i tiden.
Mange turister og lokale besøger søen hvert år, og den ligger, som de fleste ved, smukt foran Spøttrup Borg - der er en af de betydeligste middelalderborge i landet. Og de to deler også en lang historie.
Da borgen blev bygget var søen et vigtigt led i forsvarsværkerne, idet hele den vestlige side af borgen var beskyttet heraf, oplyser Naturstyrelsen. Da tiderne blev fredeligere overgik søen efterhånden til engarealer, hvor en del af Spøttrups bekendte hvide stude blev opdrættet, og hø blev bjerget til herregårdens øvrige kreaturer.
Efterhånden begyndte man af afvande søen, og da Spøttrup i slutningen af 30érne blev udstykket, blev der oprettet et pumpelag fælles for de mange nye husmandsbrug. I 1956 blev afvandingen forbedret og arealet overgik nu til almindelig agerjord. Søbunden var frugtbar.

Læs mere i avisen ...