Masser af muligheder for at nyde naturen lokalt

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.23 November 2021 - Kl.8:36

Skive Kommune scorer højt i Friluftsrådets nyeste analyse.

Kommunen ligger blandt de 25 kommuner, der har de bedste forudsætninger og indsatser for friluftsliv. Foto: Thomas Køser/Skive Kommune.

Friluftsrådet er dykket ned i tallene for alle Danmarks 98 kommuner og i en ny analyse opgjort, hvordan det står til med friluftslivet i hver kommune. Friluftsrådet har opgjort tallene, og Skive Kommune havner blandt de 25 kommuner med de bedste forudsætninger og indsatser for friluftsliv.
Jo mere natur, der er i en kommune, jo bedre forudsætninger for friluftsliv. Og jo flere kilometer ruter, jo flere mærkningsordninger, jo flere shelters, bålpladser, madpakkehuse, hundeskove og andre faciliteter, kommunen har prioriteret, jo bedre er grundlaget for et godt friluftsliv.  
I analysen har Friluftsrådet set på geografiske forudsætninger som naturareal og kystlinje og på kommunale indsatser - eksempelvis antal friluftsfaciliteter og kilometer ruter til cykling, løb, ridning, mountainbike, sejlads, ski eller vandring. Det indgår også i analysen, hvor mange mærkninger kommunerne har under Friluftsrådets mærkningsordninger - for eksempel naturparker og Blå Flag.

Aktiv indsats
De gode rammer for friluftslivet kommer ikke af sig selv. I disse år arbejdes der aktivt med at udbygge og forbedre friluftsfaciliteter i Skive Kommune, og det afspejler sig i Friluftsrådets analyse.
Skive Kommune har fokus på området, og blandt andet er der udarbejdet en stiplan for kommunens naturstier. Arbejdet med at forbedre eksisterende stier og at realisere nye stiprojekter vil ske over de kommende år. Et andet projekt lokalt er Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig.
Projektområdet er udnævnt som pilotnaturpark af Friluftsrådet. Skive Kommune arbejder med at certificere området som Naturpark under mærkeordningen Danske Naturparker.
Blue Walk stigruppen, som består af lokale borgere arbejder på at etablere fjordstien ”Blue Walk” fra Skive til Sundsøre er også interessant at nævne her. Første del af projektet blev etableret med Lavvandestien, som går fra Marienlyst til Hagenshøj, og resten af stien fra Hagenshøj til Sundsøre er langt fremme i planlægningen.
Friluftsfaciliteter har høj prioritet i Skive Kommune. I budgettet for 2022 har Byrådet bevilget knap 1,7 millioner kroner til implementering af stiplanen, anlæg af Blue Walk fjordstien samt stier, der skal binde Skive sammen med Naturpark Flyndersø. Med disse midler er lokalområdet måske godt på vej til at kommunen kommer endnu højere på listen, næste gang Friluftsrådet kommer med en tilsvarende analyse