Nu åbner æ Beeshus

Af - Tirsdag d.3 Juni 2014 - Kl.12:15

På den fredede studegård Ny Spøttrup er der i de seneste måneder blevet arbejdet på at renovere den gamle læstald – æ Beeshus, fortæller ejere Marianne Lindsmann. Nu er arbejdet færdigt, og den lille historiske bygning vil fremover være åben for enhver, der har lyst til at nyde roen og opleve naturen herude ved Limfjordens strandenge.
Projekt æ Beeshus er et sted, hvor man kan spise sin madpakke og nyde naturen ved Limfjordens strandenge men også et sted til fordybelse og eftertanke og til aktivt samvær med andre.I anledning af åbningen holdes der indvielse med indbudte gæster onsdag den 11. juni .Den 15. juni kl. 10-16 deltager Ny Spøttrup i Herregårdenes dag – og fra den 16. juni er æ Beeshus åbent for besøgende.

Mød historien i naturen

Et Beeshus var en lille læstald, hvor kreaturerne kunne søge ly, når insekterne bed. Når de løber af sted i samlet flok, siger man på jysk at de ”bisser”. Deraf navnet Beeshus. I dag er kun få bevaret. En af dem er en del af den fredede studegård Ny Spøttrup på Salling. Gården blev bygget i 1870 af Spøttrup Borgs ejer, Niels Breinholt, der stammede fra en berømt slægt af studehandlere og studeavlere. 
I 2013 tog gårdens ejer Marianne Lindsmann initiativ til at redde æ Beeshus fra ruin. Med støtte fra en række fonde er den historiske bygning blevet renoveret og bevaret som en del af historien om studeavlen og studehandlerne på Salling og Mors, ja hele Vestjylland i 1800-tallet.
I 2014 blev æ Beeshus åbnet for gæster. Der er skilte fra Heden. Man kan gå, cykle eller køre i bil hertil. Der er borde og bænke, og besøget er gratis. Men det er ikke et gratis shelter til overnatning. Desuden skal æ Beeshus bru­ges i forbindelse med de øvrige aktiviteter på Ny Spøttrup. Gårdens ejer arrangerer rundvisninger og foredrag på stude- gården og samarbejder med lokale foreninger og ildsjæle om kurser og arrangementer, der bl.a. byder på naturoplevelser og naturforståelse, kunst og musik. Da Rødding er æblernes by, vil æbler indgå som tema i mange af aktiviteterne. Målet er at skabe mere atraktive levevilkår og større sammenhold på egnen samt at give turister mulighed for en ekstra oplevelse. I nærheden ligger Ginnerup plantage med jættestuen, og ved Nymølle er der badestrand samt toiletter og shelter med bålplads til fri afbenyttelse.