Ny pulje skal hjælpe levedygtige landsbyer

Af Af Ture Damtoft - Tirsdag d.14 Februar 2017 - Kl.10:30

Med et nyt tema åbner Erhversstyrelsen mulighed for at søge penge fra Landdistriktpuljen, som går til at gøre landsbyerne levedygtige.

Med et nyt tema åbner Erhversstyrelsen mulighed for at søge penge fra Landdistriktpuljen, som går til at gøre landsbyerne levedygtige.
Denne gang er det projekter indenfor temaerne Den Moderne Landsby, Branding af Lokale Potentialer og Projekter på De Små Øer der kan søges om støtte til.
Alle temaerne skal lede tanken hen på den moderne landsby, hvor den lokale udvikling foregår igennem de levedygtige projekter og initiativer, som lokale landsbyer og ildsjæle starter op.
Det er alle lige fra lokale foreninger, enkeltpersoner, virksomheder og kommuner, som nu har mulighed for at søge om støtte fra Landdistriktspuljen.
- Det er meget positivt, at Landdistriktspuljen denne gang har landsbyudvikling og branding af lokale potentialer som temaer. Det er vigtigt, at landsbyer, der nytænker og udvikler bæredygtige tiltag og aktiviteter, kan få medfinansiering fra puljen, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.
Han tilføjer, at der er mange eksempler på, at landsbyer drives fremad af borgere der engagerer sig og udvikler projekter, som skaber lokal vækst og udvikling.
- Den gode historie skal formidles, og de lokale styrker og potentialer skal udnyttes endnu bedre, siger Steffen Damsgaard, der håber, at mange vil søge midler fra puljen, som er på i alt 10 millioner kroner.
Landdistrikternes Fællesråd understreger, at det et vigtigt, at en del af midlerne, som i tidligere år, prioriteres til projekter på de små øer, hvor der er en række særlige udfordringer.
Den aktuelle ansøgningsrunde følger op på den planlovsaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. I aftalen hedder det bl.a., at der er enighed om at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Det fremgår også af aftalen, at der nedsættes et udvalg, som kan komme med bud herpå. Af de samlede 10 mio. kroner afsættes der ca. 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet om landsbyer.