Ny sognepræst ansat i Brøndum-
Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Pastorat

Af Helle Lenschow - Mandag d.18 Maj 2020 - Kl.9:19

Dorte Ponsgård tiltræder stillingen den 1. juli 2020.

Dorte Ponsgård

Dorte Ponsgård er pr. 1. juli 2020 ansat som ny sognepræst i Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Pastorat, Salling Provsti. Dorte Ponsgård er nyuddannet præst, og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved en Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 28. juni. Ordinationsgudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjertelig velkommen.
Dorte Ponsgård er 60 år, vokset op i en forstad til Aarhus tæt på skov og strand. Her brugte familien især stranden meget, lige som hun altid var glad for at læse.
Efter realeksamen prøvede Dorte Ponsgård mange ting blandt andet pædagogmedhjælper, højskoleophold, kunstskole og arbejde på Kvindemuseet. 
- Da jeg som 24-årig var færdig med min barselsorlov, uddannede jeg mig til pædagog. Derefter arbejdede jeg som pædagog i mange år, hvor jeg mest arbejdede på daginstitutioner med børn fra 0-12 år. Undervejs blev jeg tiltagende optaget af teologien og tilbragte en uddannelsesorlov med at gå på årskursus i teologi på folkeuniversitetet. Efter at have taget HF enkeltfag og Latinprøven blev jeg optaget på Teologistudiet i Aarhus i 2000, siger Dorte Ponsgård.
Et par år i forvejen havde hun mødt sin mand og var flyttet sammen med ham og parrets tilsammen tre børn.
- Efter tre års studier troede jeg, det var bedre at lave noget andet. Vi flyttede til Mors, hvor jeg arbejdede deltids som pædagog og ellers passede vores store grund og de får, vi havde til at gå på den. Jeg længtes meget tilbage til teologien og begyndte at læse igen i 2015. Denne gang lykkedes det. Jeg blev cand. teol. i 2019 og blev færdig på Pastoralseminariet i december samme år. Nu har jeg fået lige det embede, jeg helst ville have og glæder mig meget til at komme i gang, siger Dorte Ponsgård.

Tempoet presser mange 
Lysten til at blive præst kom gradvist da Dorte Ponsgård var i 30’erne. Der spillede undervisningen i teologi på folkeuniversitetet en stor rolle. Her blev der gjort meget ud af at behandle teksterne eksistentielt og se ens eget liv i lyset af dem. Det var en stor inspiration for sognepræsten.
Hvis hun skal give sit bud på, hvad der er den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag, så kommer svaret uden tøven:
- Tempoet og informationsmængden skaber en støj, der gør det er vanskeligt at opdage, hvad der virkelig betyder noget i vores liv. Det vil oftest vise sig at være kærligheden og relationen til de nærmeste, men også det at få plads til at være et ordentligt menneske i bredere forstand. Som præst mener jeg også, det gælder om at tage sig af sit åndelige liv og turde stå ved sin tro, siger Dorte Pons-gård.
Hun mener derfor, at folkekirken skal fortsætte det gode arbejde, der allerede er i gang med at blive en større del af folks bevidsthed og dermed det folkelige fællesskab.
- Altså i endnu højere grad være  et sted, folk finder det naturligt at komme, fordi de føler sig velkomne, og fordi det beriger deres liv, siger Dorte Ponsgård.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android