Spændende planer på Ny Spøttrup

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.13 Februar 2018 - Kl.11:51

Et nyt samlingssted med plads til mangfoldige aktiviteter er forhåbentlig på vej ved Ny Spøttrup.

Marianne Lindsmann, der ejer Ny Spøttrup, og gårdens støtteforening har nemlig ansøgt om penge hos Underværker, der er en kampagne, som Realdania står bag. Her kan deltagere samle likes til deres projekter, som findes på hjemmesiden Underværker, og samler man 200 likes, så kommer projektet i betragtning, når der skal fordeles økonomisk støtte. Du kan stadig nå at like Ny Spøttrup Projektet Nyt Liv I Laden. Du finder det her - https://www.undervaerker.dk/projekter/2018/nytliviladenpnyspttrup.  Du kan også google Nyt Liv I Laden, så dukker projektet op. Fristen er den 15. februar. I skrivende stund har den lokale idé fået 234 likes, og går derfor videre i kampagnen. Den samlede pris for projektet er 2.270.000 kroner.
Projektet går ud på at omdanne laden på Ny Spøttrup til et lokalt forankret komsammenhus for alle. Den fredede studegård er et vigtigt kulturhistorisk sted i Sallings storslåede natur og med en unik beliggenhed ved Limfjordens strandenge – og ønsket er at fylde den med masser af aktivitet
Laden er en del af Ny Spøttrup, en gammel studegård fra 1870 med en unik beliggenhed og historie med tilknytning til middelalderborgen Spøttrup Borg. Gårdens stuehus er blevet istandsat med nænsom hånd af gårdens ejer. Den gamle bondehave er også blevet genskabt og en lille læstald Æ Beeshus er blevet sat i stand og åbnet som mad-pakkehus med adgang for alle. Derfor er det naturligt at tage fat på næste skridt, forklarer Marianne Lindsmann - og skabe nyt liv i Laden. Den østre mur i den store kampestensbygning er allerede renoveret, men det smukke rum står tomt og ubrugt, og det er synd. Planen er derfor at ombygge laden til en sal med plads til et sted mellem 140 til 160 personer. Der etableres en scene i den ene ende og et åbent køkken i den anden. Der etableres desuden en toiletkerne, der har adgang fra den åbne staldbygning, der også rummer garderobe og ankomst. Alt sammen sker naturligvis med hensyntagen til ladens arkitektoniske særpræg og historie, som begge dele skal bevares.
Den nye sal kan bruges til mange arrangementer. Det kan være musik, kunst, udstillinger og foredrag, men også kursusaktiviteter og arrangementer med fokus på områdets særlige kulturarv. Gæsteværelser og lokaler i stuehuset kan ligesom have og terrasse indgå i arrangementer i Laden, når der er behov for det.

Støtteforening
Projektet udføres af foreningen Ny Spøttrups Venner, der er en almennyttig forening med formålet at udvikle gården Ny Spøttrup som offentligt aktivitetssted. Foreningen vil etablere Laden som komsammenhus, vedligeholde Ny Spøttrup med bondehaven, og stå for drift og arrangementer på stedet.
Foreningen samler samarbejdspartnere og lokale borgere, der vil bidrage med frivillig arbejdskraft. Det er magtpåliggende for foreningen at stedet bliver fyldt med nyt liv og at gården og dens historie sikres for fremtiden på en måde, så den fortsat er åben for andre end gårdens egne beboere. Foreningen vil som forening arbejde tæt sammen med både kultur-, historie- og turismeaktører, både i Salling og i regionen. Samarbejdet tæller blandt andet turismesteder som Aakjærs Kunstnerhjem Jenle og Spøttrup Middelalderborg, museerne i Skive, Lemvig og Holstebro, samt kunstforeningen Spøttrup Cirklen og Rødding, Æblets By.
Foreningen er stadig under opstart, og hvis man vil være med i den nye støtteforening, er man også velkommen til at kontakte Marianne Lindsmann. Der er både brug for flere medlemmer samt frivillige, der vil deltage i arbejdet omkring Ny Spøttrup.