Ny teknologi og græs skal gøre Limfjorden mere ren

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.8 Februar 2022 - Kl.8:56

Kan landbruget dyrke mere og samtidig gøre noget godt for klimaet og miljøet? Ja, lyder det.

Masser af landbrugsjord ligger klods op af fjorden lokalt, og det åbner en række forskningsmuligheder. Foto: rentliv.skive.dk.

Forskningscentret i Foulum og Skive Kommune har indgået en ny samarbejdsaftale. På Skiveegnen er der masser af landbrugsjord og fødevareproduktion. Aarhus Universitet har et forskningscenter i Foulum, hvor forsøg har vist, at det er muligt at dyrke mere på markerne, samtidig med at klima og miljø belastes mindre. Så når Skive Kommune og Aarhus Universitet netop har indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre, at forskningsresultaterne bliver omsat til praksis, er det ikke bare en fordel for kommunen og universitetet. For det er også i fuld overensstemmelse med den nationale klimamålsætning om, at landbruget skal nedbringe udledningen af klimagasser og næringsstoffer til vandmiljøet.
Den lokale landbrug har også en særlig interesse i at blive klogere på, hvad der virker i den sammenhæng. For mange landmænd på Skiveegnen har marker i oplandet til Limfjorden. Det vil sige, at der er særlige krav om at reducere nitratudledningerne for at opfylde de vandområdeplaner, der skal forbedre vandkvaliteten i Limfjorden.

Fra græs til protein
Muligheden for aftalen er opstået i forlængelse af, at der i de senere år er etableret en række innovative virksomheder, der arbejder med banebrydende energiteknologier og konvertering af biomasse her på egnen – blandt andet i GreenLab Skive. Her ser for eksempel projekter med græs og kløver, der bliver omdannet til protein, dagens lys. Altså protein, der vil kunne bruges i plantebaserede føde- og drikkevarer.
Og forskningen på universitetets center i Foulum har også vist, at de grønne biomasser – som græs – kan dyrkes uden brug af pesticider, og uden at der sker en udvaskning af kvælstof. Derfor er universitetet allerede i gang med at undersøge de nærmere muligheder for et samarbejde med det lokale erhvervsliv, landbrug og forskningsinstitutioner. For de har en ambition om, at deres forskning skal skabe nye muligheder for produktion af klima- og miljøvenlige produkter, vedvarende energi og grøn omstilling i det hele taget. Her på Skiveegnen kan de prøve metoderne af i virkeligheden og målrette dem, så resultaterne ikke bare bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, men også kommer ud og gør en forskel i naturen – til gavn for både klima, dyr og mennesker.
Det er i øvrigt ikke første gang, Aarhus Universitet har vendt blikket i retningen af vores egn. For nyligt indgik de en samarbejdsaftale med GreenLab Skive om forskning og teknologisk udvikling. Og lige nu arbejder de på endnu én med Klimafonden Skive. Formålet er her at skabe forretningsmodeller, der kan understøtte udviklingen af den biobaserede økonomi.