Oddense er klar til byfornyelse

Af Ture Damtoft - Tirsdag d.23 Maj 2017 - Kl.8:33

Pengene er bevilget, arbejdsgrupperne etableret og nu skal arbejdet snart igang. Der blev afholdt orienteringsmøde om planerne for

Især området omkring OddenseHus står til fornyelse, men projektet omfatter hele området, vil stå på i fem år og alle frivillige kræfter er velkomne.

 

Pengene er bevilget, arbejdsgrupperne etableret og nu skal arbejdet snart igang. Der blev afholdt orienteringsmøde om planerne for byfornyelsen på OddenseHus i sidste uge, og det var en tilfreds tovholder, der kunne gøre status og se fremad.
- Vi har fået midlerne godkendt og oprettet tre arbejdsgrupper, som fokuserer på hver deres område. Deres arbejde går i gang den 12. juni, hvor vi allesammen mødes og tager fat på arbejdet, siger tovholderen i styregruppen, Alfred Brunsgaard.
Processen med at søge midler til byfornyelsen har stået på siden 2014, men nu er det sikkert, Byfornyelsen kan gå i gang. Der er bevilget fire millioner fra Skive Kommune og to millioner fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
Pengene er fordelt på fire grupper, med 840.000 kroner til administration, 2,6 millioner til byforskønnelse og to millioner til området ved skolen og hallen. De sidste cirka 600.000 skal bruges på promovering af Oddense.
- Vi vil åbne byen mere op og skabe nogle bedre rammer omkring fritidslivet. For eksempel skal banen ved hallen opgraderes. Den er omkring 15 år gammel, og det er der, de unge mennesker samles, så den er blevet brugt utroligt meget. Så vil vi også få installeret et lys og lydanlæg, så den kan bruges til flere ting, siger Alfred Brunsgaard.
De fine grønne områder omkring OddenseHus skal også fornyes. Der er planer om en svævebane til de unge, og en petanquebane tæt på hallen til de ældre, men detaljerne er endnu ikke på plads.
Det gælder også for den arbejdsgruppe, der står for åbne byen mere op ved indfaldsvejene.

Læs mere i avisen ...