Oddense gøres mere attraktiv

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.19 Juli 2016 - Kl.8:31

Under overskriften ”Oddense - Fællesskabets by - Vores by” er Skive Kommune og borgerne i Oddense gået igang med at planlægge fornyelsen af landsbyen.

Der skal mere grønt ind i Oddense, lyder et af forslagene, som der kan arbejdes videre med. Foto: Skive Kommune.

Under overskriften ”Oddense - Fællesskabets by - Vores by” er Skive Kommune og borgerne i Oddense gået igang med at planlægge fornyelsen af landsbyen. Gennem områdefornyelsens indsatser, skal byens fællesskab understøttes og styrkes. Der skal være fokus på udvikling, så Oddense gøres mere attraktiv for borgerne, men også i forhold til bosætning og besøgende. Næste skridt bliver at inddrage borgerne yderligere, og processen forventes at forløbe efterår-vinter 2016-2017.
Blandt punkterne, som er i spil i denne fase, er et løft af hovedgaden, så den bliver mere end bare gennemkørsel, men også interessant i forhold til ophold, bevægelse, bymiljø, mødesteder og imødekommenhed. Desuden lægges der op til trafikale forbedringer i forhold til indfaldsvejene, parkeringsmuligheder, stisystemer, belysning og trafiksikkerhed. Kvaliteten i byens grønne rum skal desuden højnes, og der skal mere grønt ind i byen, og ubenyttede grønne områder i tilknytning til byen kan tænkes inddraget til for eksempel nyttehaver, sansehave eller rekreative opholdsarealer. Herunder kan der også indarbejdes nødvendige klimatilpasningstiltag.  Fælles landsbyhaver eller kolonihaver, der tilbyder en ny form for mødested og en anden aktivitet at samles om end det, der kendetegner byen i dag, kan medvirke til at styrke byens fællesskab, integration og værdien af de grønne rum.  

Læs mere i avisen ...