Penge til kulturen i Lem

Af Helle - Tirsdag d.12 Maj 2015 - Kl.10:12

Lem Kulturnetværk modtager 5.000 kroner i sponsorstøtte fra Den Jyske Sparekasse.

Her overrækker privatkundechef Dorte Smedemark en check på de 5.000 kr. til Vagn
Lykke og Aksel Christensen. Efter overrækkelsen drog Vagn, Aksel og 10 andre frivillige hjælpere ud for at arbejde videre på sti projektet i Lem og omegn.

Lem Kulturnetværk modtager 5.000 kroner i sponsorstøtte fra Den Jyske Sparekasse. Som lokalt pengeinstitut har Den Jyske Sparekasse altid lagt vægt på at støtte foreningslivet i de lokalsamfund, hvor kunderne bor. Vi engagerer os og er en aktiv medspiller. I 2015 har sparekassen haft yderligere fokus på den lokale støtte og den professionelle rådgivning, og sparekassen gentager successen fra sidste år, hvor man henover året uddelte cirka en halv million kroner i sponsorstøtte. Første udtrækning i år fandt sted den 31. marts og bliver nu uddelt i alle sparekassens 24 filialer, som hver især uddeler 5.000 kroner i lokalområdet...