Område kan arbejde videre med nyt samlingssted

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.9 Februar 2021 - Kl.10:21

Landby kan fortsætte planlægningen af det nye Håsumhus

Håsum-marked trækker hvert år mange gæster til området.
 

Håsum Forsamlingshus nedbrændte i 2015, og siden har landsbyen og den omgivende egn manglet et samlingssted for borgere, foreninger og det tilbagevendende Håsum-marked. Foreningen Håsumhus har med lokalsamfundets opbakning afklaret ønskerne for et nyt samlingssted, og det nye forsamlingssted skal ikke opføres, hvor det nedbrændte forsamlingshus var placeret. I stedet ønskes det etableret på Landevejen 40. Landevejen 40 har tidligere huset en møbelfabrik. De gamle fabriksbygninger er nu revet ned for at give plads til Håsumhus-projektet.
Med den nye placering er der mulighed for at opnå en stærkere tilknytning til Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig, der er udpeget som pilotnaturpark af Friluftsrådet. Ambitionen med projektet er at skabe et hus med flere funktioner til borgerne. Håsumhus, som projektet kaldes, skal rumme en bred vifte af aktiviteter for borgere i alle aldre, foreninger, klubber, besøgende mv. Med en placering i tilknytning til naturparken tænkes der således også i aktiviteter, der knytter sig til naturoplevelser, friluftsliv og rekreation. Håsumhus skal også fungere som formidlingscenter og indgang til naturparkens stiforløb.
Skitseprojektets hovedbyggeri består af et multifunktionelt naturparkhus med plads til sociale aktiviteter, kulturliv, fritidsliv og lignende, mens st stort alrum muliggør forsamlinger, og syd for naturparkhuset etableres en stor terrasse. Herfra anlægges stiforløb ud til shelters, bålsteder og naturspots med kig
ud i landskabet. Der etableres et parkeringsområde på den østlige del af ejendommen.
Der er beskyttede naturtyper i den vestlige del af området, hhv. overdrev og eng. For at placere huset på det ønskede sted, skal der derfor etableres 1500 kvadratmeter erstatningsnatur i området for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har netop sagt ja til, at planlægningen af huset kan fortsætte, da der er kommet dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og planlægningen for projektet derfor kan genoptages.