På vingerne ved Rettrupkær Sø

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.9 Marts 2021 - Kl.9:42

Området byder på masser af skønne naturoplevelser, og blandt disse er Rettrupkær Sø.

Området er utrolig smukt. Foto: SET.

 

Meget er fortsat lukket ned, og når dagene bliver for lange, søger flere og flere ud i naturen. Du behøver dog ikke bevæge dig så langt, hvis det er de smukke natur oplevelser, som du efterspørger. Lokalområdet har nemlig masser at byde på for både store og små. Pak bilen og tag kaffe med - og lad turen gå til den smukke Rettrupkær Sø. Her er der både dyreliv og unikt planteliv at kigge på.
Rettrupkær Sø ligger i Hvidbjerg Plantage. Søen er privatejet, så der er ikke adgang til selve søen, skal du huske, men fra den lille fuglerepos nord for søen og fra Rettrup Kærvej er der god udsigt over søen, hvor der er et rigt fugleliv. I den vestlige del af skoven ligger der en jagthytte, som du også er velkommen til at benytte. Fugletårnet ligger nord for søen, som er resultatet af et naturgenopretningprojekt fra 2004. Udsigten er flot, og der er også afmærkede stier i området. Er du fugleinteresseret er der rig mulighed for at sidde i tårnet og opleve de mange fugle slå sig løs i området ved og på søen.
Rettrupkær Sø er oprindelig dannet af smeltevand efter sidste istid. Gennem hundreder af år voksede søen langsom til og blev til en mose. Alle gårdejere i området fik efter udskiftningen en lille lod i mosen, hvor de kunne grave tørv til brændsel. Under 2. verdenskrig, hvor der var mangel på brændsel, blev mange af de små lodder opkøbt af entreprenør, Aage Gudiksen, Hvidbjerg, som satte tørvegravningen i system. Øst for søen ligger stadig den ejendom, hvor tørvemesteren boede.
Ved krigens afslutning var mosen næsten tømt, og området lå igen hen som en blank sø. Aage Gudiksen fik drænet søen og omdannede den gamle tørvegård til en kvægejendom, Hvidbjerg Mosebrug. Ringe jordkvalitet gjorde driften urentabel, så i dag er jorden solgt fra, og bygningerne anvendes til andre formål.
Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug og fik med hjælp fra Viborg Amt genoprettet søen. I 2004 blev søen indviet og fik passende navnet Rettrupkær Sø.