Pæn interesse for Grøn Pulje i Oddense

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.8 November 2022 - Kl.8:44

Godt tres frivillige, forvaltningsmedarbejdere, politikere og borgerrepræsentanter mødtes i Oddense forleden.

Nu kan du søge Grøn pulje.

Der var orienterende borgermøde om den kommende Grøn Pulje, der åbnede 1. november. I puljen er godt 6 millioner kroner, der er indbetalt af opstillerne af vindmøllerne ved Greenlab. Midlerne bliver prioriteret til primært grønne projekter, hvor ansøgere i nærområdet (op til 5 km. fra vindmøllerne, red.) får en lille fordel. Puljen kan dog søges af alle i kommunen, så længe det er til et almennyttigt projekt i foreningsregi.
Ud over at blive vurderet på afstanden til det eller de anlæg, der har indbetalt til puljen, vil ansøgningerne også blive vurderet på deres grønne bæredygtighed. Tilsammen danner det grundlag for forvaltningens indstilling til Klimaudvalget, der selvfølgelig kan vælge at prioritere anderledes.
På mødet fik deltagerne og forvaltningen et lille indblik i, hvilken type projekter, der forventes at komme ind. Måske ikke så overraskende, var der betydelig interesse at spore fra forsamlingshuse mv., der har olie- eller gasfyr, lige som også solceller på klubfaciliteter og fælles varmeløsninger blev nævnt som måder at sænke de høje energiudgifter.
Der er ansøgningsfrist til første af i alt fire runder af Grøn Pulje den 12. december.