Penge på vej til fornyelse i Oddense

Af Helle Lenschow - Mandag d.28 December 2020 - Kl.8:39

Landsbyudvalget i Skive Kommune giver 300.000 kroner til områdefornyelse i Oddense.

Projektet skal vise de mange ting, der sker i landsbyen. Her er der byfest og fællesspisning i 2019.

Mere konkret skal pengene bruges på et megamøbel ved børnehaven i byen.
Oddense er lige nu i gang med en områdefornyelse, der har til formål at sikre byens udvikling, så faldende indbyggertal og børnetal, nedgang i omsætningen i dagligvarehandlen med videre i videst muligt omfang kan undgås. Byen ligger tæt på Greenlab Skive, og man ønsker at gøre byen åben og attraktiv for tilflyttere. Som minimum er målet at fastholde det nuværende indbyggertal på cirka 588 og skabe større synlighed omkring aktiviteterne i idrætsforeningen, i OddenseHus, i borgerforeningen og på Træmuseet, så der over tid bliver en fremgang i deltagerantal på 10%.
Med det udgangspunkt er der gennem borgermøder og arbejdsgrupper udarbejdet en vision for at give nyt liv til bymidten, der skal kunne favne alle aldre, være tilgængelig på alle tider af døgnet og som indbyder til aktiviteter året rundt. Byrummet skal være synligt, når man kommer til Oddenses knudepunkt ved Oddense Børneunivers.
Op mod børnehaven ønskes opført et multifunktionelt megamøbel i træ, der danner en zone for ophold og udendørs undervisning. Omkring dette møbel ligger ”den aktive zone” og tanken er, at brugerne skal benytte møblet som læskur, aktivitetssted, mødested - og andre ting i samme stil. Møblet vil også kunne benyttes til aktiviteter som fællesspisning, filmfremvisning, optræden og træning. Der vil blive installeret lys, lydudstyr og projektor, så megamøblet også om aftenen fremstår synligt og indbyder til aktivitet. Møblet udføres i træ, i samklang med byens identitet, da træmuseet som bekendt ligger i Oddense.
Arbejdet skal efter planen starte i marts 2021, og det forventes afsluttet ved udgangen af 2021.
Med bevillingen skal borgerne i Oddense nu forsøge at skaffe de øvrige penge til megamøblet.