Penge på vej til lokale projekter

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.29 Marts 2022 - Kl.15:08

Væksthuset ved borgen fremhæves af Landsbyudvalg.

Væksthuset ligger tæt ved Spøttrup Borg.

Landsbyudvalget i Skive uddelte tilskud for 879.094 kroner forleden, og der var også penge til lokale projekter fra Vestsalling imellem modtagerne. Til Væksthus Spøttrup, der ligger tæt på Spøttrup Borg og som skal arbejde med blandt andet lokale fødevarer og eventturisme, blev der således anbefalet et tilskud på 148.500 kroner til fundraising til en lang række opstartsprojekter, der anslås at koste cirka 3 millioner kroner i alt.
To mobilitets- og bæredygtighedsprojekter i Lihme blev anbefalet tilskud på 99.500 kroner til videreudvikling og fundraising. Det anslås de to projekter, der vedrører oprettelse af fælleskontor og forbedret mobilitet for ældre og unge under 16 år, tilsammen koster cirka 500.000-700.000 kroner.
Der blev også anbefalet tilskud på 75.000 kroner til Træmuseet i Oddenses fundraising til ny tagkonstruktion og tag. Det gamle indeholder asbest og er i risiko for at blive strukturelt ustabilt. Renoveringen anslås at koste cirka 950.000 kroner.
Blandt de mange gode ansøgninger, skal opstartsprojekterne i Væksthus Spøttrup fremhæves, for i særlig grad at understøtte Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2021, vurderer udvalget. Oprettelsen af Væksthuset er den foreløbige kulmination på et tæt, årelangt samarbejde mellem lokale nøgleaktører og kommunen.
Væksthuset er en strategisk meget vigtig brik i bestræbelserne på lokal kapacitetsopbygning inden for eventturisme og bæredygtig fødevareproduktion, båret af frivillige kræfter.
Næste møde i Landsbyudvalget er 9. juni.