Penge på vej til lokale udviklingsprojekter

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.22 Juni 2021 - Kl.8:07

Landbyudvalget deler igen penge ud.

Udvalget roser Det Grønne Springbræt ved Hvidbjerg Aktivitetshus. Foto: Skive Kommune.

Da Landsbyudvalget mødtes sidst, blev ni ansøgninger behandlet, og der blev anbefalet tilskud for 596.000 kroner. Mødet blev afholdt i Hem Skytteforenings klubhus, opført i 2009 med tilskud fra blandt andet Skive Kommune. 
Første punkt på dagsordenen omhandlede boligforeningernes nedlæggelse af almene boliger i landsbyerne. Med deltagelse af repræsentanter fra AAB og byrådssekretariatet, var der en grundig diskussion af bevæggrundene og et gensidigt ønske om tidligere orientering og tættere samarbejde. De igangværende nedrivninger er sat i bero i tre måneder.
Siden sidste møde, havde Landdistriktspolitik 2021 været i høring online, med deltagelse af Landsbyudvalget og repræsentanter fra stemmeberettigede foreninger. På høringsmødet blev det bemærket, at meget af udviklingen drives af foreninger og sammenslutninger uden stemmeret, og at der burde være blevet inviteret bredere. Ikke desto mindre var der en livlig og ærlig diskussion i grupper, der blandt andet diskuterede og kom med input til kommunens understøttelse af lokalsamfundenes behov og hvordan vi i fællesskab arbejder med RENT LIV og bæredygtighed. På baggrund af høringssvarene, tilpasses Landdistriktspolitikken med henblik på endelig godkendelse i efteråret.

Puljemidler
Herefter blev puljeansøgningerne behandlet. På baggrund af ansøgningerne, blev retningslinjerne for puljerne præciseret, sådan at det nu fremgår klart, at private institutioner ikke kan søge puljerne. 
Der gives heller ikke tilskud til fester eller jubilæer, selvom de afholdes i almennyttigt foreningsregi. Der blev blandt andet anbefalet tilskud fra Landsbypuljen til en padelbane til Ørslevkloster IF, Pro-vins til udgivelse af reportagebogen Åbent Land og Det Grønne Springbræt ved Hvidbjerg.
Af de i alt seks tilskudsmodtagere, formår især Hvidbjerg Aktivitetshus med deres planlagte udeareal, bedst at understøtte ikke bare den nuværende landdistriktspolitiks indsatsområder, men også Rent Liv. Med en oplagt placering og gennemtænkt udnyttelse af pladsen, er der både plads til en bred vifte af aktivitetsmuligheder og til natur, ro og fordybelse. 
Arealet skal også være formidlingsstation for områdets andre naturoplevelser og forventes at kunne tiltrække nye beboere til Hvidbjerg-Brøndum-Rettrup-området.
Næste møde i Landsbyudvalget er den 23. september 2021. Der er 912.700 kr. i rest i Landsbypuljen 2021 og ansøgningsfristen er den 9. august 2021.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android