Pulsen fyldte fem år

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.15 Oktober 2019 - Kl.8:49

Og det blev fejret i Balling forleden.

Her ses centerchef Kasper Juhl Olesen, café-bestyrer Mette Glintborg Jensen og servicemedarbejder Niels-Jørgen Storgaard.

Forleden kunne Vestsallings store aktivitetscenter og sundhedshus Pulsen i Balling fejre sin fem års fødselsdag, og det mødte mange op til.
Pulsens historie går helt tilbage til 2004, hvor der blev holdt møde om Balling 2015 - udvikling / afvikling. Dengang blev der nedsat flere udviklingsgrupper, men speciel en ihærdig gruppe arbejdede frem imod at ville lave et sundhedshus, så Balling i fremtiden kunne beholde læger og tandlæger i lokalområdet. Målet var at Balling skulle bestå og stadig være et attraktivt sted at bo - også i fremtiden. Der blev arbejdet hårdt i sundhedshus-gruppen, og arbejdet førte til at der blev lavet en arkitektkonkurrence, som endte ud i den bygning, som i dag er kendt som Pulsen i Salling.
Til fejringen forleden kunne en tilfreds formand for bestyrelsen Boe Madsen i sin tale se tilbage på en god udvikling: