Røddingbo ønsker fornyelse og kontinuitet i byrådet

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.9 November 2021 - Kl.10:37

Karsten Nørholm Villadsen fra Rødding er kandidat for Venstre til Skive Byråd.


Karsten Nørholm Villadsen foran Spøttrup borg med familiens Australian Shepherd Darwin.

Karsten Nørholm Villadsen er en af de lokale kandidater til det kommende kommunalvalg. Han stiller op, fordi han har en stor interesse i at være en aktiv del af det samfund vi lever i. Men også fordi det ligger ham meget på sinde at påvirke samfundet i en positiv retning. Han fortæller til ugeavisen, at han går ind for decentrale løsninger, både indenfor dagtilbud, skoler og ældreområdet.
- Det er vigtigt at bevare så meget som muligt ude i lokalområderne, for at holde liv i landsbyerne og gøre det mere attraktivt for nuværende borgere, såvel som tilflyttere. Vi bor på en skøn egn og dette sælger jo fint i sig selv. Men uden en høj standard af decentrale ydelser, så vil vi have svært ved at få folk til at bosætte sig og gerne etablere familie her. Skive Kommune skal være endnu bedre til at få tilflyttere til kommunen. Skive Kommune skal også have fokus på, at tage bedre imod tilflyttere både fra indland, men også fra andre lande. Vi har brug for arbejdskraft og heldigvis vælger en del som har taget arbejde på egnen, også at bosætte sig her. Vi har en fælles opgave i, at få nye tilflyttere integreret, så de bliver en del af lokalsamfundet og tager del i de netværk som findes, siger Karsten Nørholm Villadsen.

Flere turister
Kandidaten har også fokus på øget turisme.
- Dels er det godt for kommunens økonomi, men at der kommer flere turister, betyder også at mange får et indtryk af vores egn og forhåbentlig vil nogen vende tilbage for at bosætte sig her. Med de mange attraktioner og muligheder for friluftsliv, er der også potentiale for at øge turismen betragteligt. Vi skal turde satse, for at sætte Skive Kommune på landkortet som turist kommune. Endelig er det vigtigt med et godt og sundt miljø for vores erhvervsliv. Karsten Nørholm Villadsen er stolt af den vækst, som er sket omkring Green Lab.
- Vi skal gøre det endnu mere attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned i vores kommune. Det gøres dels ved kort sagsbehandling og attraktive erhvervsgrunde. Dels ved fortsat at lægge pres på vores landspolitikere, for at bedre vejnettet til kommunen. Det må ikke være trafikale udfordringer, som hindrer virksomheder i at slå sig ned i Skive Kommune. Virksomhederne er med til at sikre vores økonomi, så vi har råd til kerneydelserne. I Skive Byråd sidder der et kompetent hold af folkevalgte, men fornyelse er altid godt. En stemme på mig, er en stemme for liv i landsbyerne og fornyelse i byrådet. siger Karsten Nørholm Villadsen.