Skive-virksomheder går forrest i kampen om de unge

Af - Tirsdag d.22 April 2014 - Kl.10:53

En gruppe virksomhedsledere fra Skive-egnen har sammen med Skive Kommunes ledelse besøgt Aalborg Universitet. Målet er at knytte tættere bånd til fremtidens arbejdskraft.


Der er kamp om de unge, der dimitterer fra læreanstalterne i disse år. Mange virksomheder melder om rekrutteringsproblemer, der bremser for væksten i dygtige, danske virksomheder med stort vækstpotentiale.

Men en gruppe virksomheder fra Skive-egnen gør en ekstra indsats for at få kontakt til de højtuddannede og velkvalificerede medarbejdere, som skal sikre fremtidens vækst.
I Skive Kommune har man valgt at tage affære og handle i samlet flok. Sidste år indgik kommunen en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Både Skives virksomheder og Skive Kommune ser store perspektiver i samarbejdet med Aalborg Universitet. I besøget deltog fra venstre Nicolaj Løve Hansen fra Tinktank, vicekommunaldirektør Christian Bertelsen, Kurt Godsk Andersen fra Frontmatec, borgmester Peder Christian Kirkegaard, Jan Aagaard og Mogens Garder, begge fra DEIF. 

Fra håndværk til industri

- Typisk for mange af vores virksomheder er, at de i disse år gennemgår en udvikling fra mindre håndværk til industri. Vi har flere store aktører indenfor spændende, men også krævende brancher, blandt andet på områder som automation og teknologi, siger borgmester i Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard (V).
Aftalen med universitetet skal understøtte en løbende og udbygget kontakt mellem de virksomheder, der kæmper for at finde kvalificeret arbejdskraft, og de unge, der arbejder indenfor de felter, der er relevante for virksomhederne - typisk vidensbaserede produktions- og industrivirksomheder, der retter sig mod både hjemme- og eksportmarkederne.
Samarbejdsaftalen er baggrunden for, at virksomhedsledere fra Dantherm A/S, DEIF A/S, Frontmatec A/S og Tinktank onsdag den 9. april drog til Aalborg for at besøge universitetets Institut for Elektroniske Systemer. Med var også Skive Kommunes borgmester, Peder Christian Kirkegaard, vicekommunaldirektør, Christian Bertelsen, og erhvervsudviklingschef Hanne Greisen.
Fælles for de virksomheder, der deltog i besøget på Institut for Elektroniske Systemer, er, at de har en særlig interesse i instituttets forskningsområder, bl.a. automation og innovativ kommunikationsteknologi. Dermed har de deltagende virksomheder også en særlig interesse i at rekruttere studerende fra instituttet til i første omgang praktikstillinger og på længere sigt fastansættelse.

Flere mulige løsninger

- Det er en god mulighed for at komme tættere på Aalborg Universitet og de studerende. Samtidig er det også vigtigt at sende et signal om, at der er flere mulige løsninger på de rekrutteringsudfordringer, vi som virksomhed står med, siger Connie Jørgensen, der er HR manager i Dantherm A/S.

Både i Dantherm og hos DEIF, der er en global leverandør af styrings- og instrumenteringsløsninger til brug indenfor decentral energiproduktion og aktiviteter på marine- og offshoreområdet, har virksomhederne selv flere års erfaring med at oprette praktikstillinger målrettet de studerende på Aalborg Universitet og andre højere læreanstalter. Alligevel er de enige om, at der er brug for en samlet indsats, og de hilser samarbejdsaftalen mellem kommunen og universitetet velkommen.
- Der er flere udfordringer end bare det at få de studerende interesseret i at være hos os i en praktikperiode. For os er det bl.a. væsentligt, at der også gøres en indsats for deres boligsituation, for der er altså langt fra Aalborg til Skive, siger Jan Aagaard, der er udviklingsdirektør i DEIF og selv har en baggrund som ingeniør fra Aalborg Universitet.
Alene i DEIF’s Power & Marine-division er der beskæftiget 80 ingeniører med produktudvikling, mange med en international baggrund.

Skal selv på banen

- For en virksomhed som vores, der ikke i sig selv er et kendt navn, er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats. Vi nyder i vid udstrækning godt af det netværk, vi igennem årene selv har bygget op, men som virksomheder skal vi i langt højere grad selv på banen for at udbrede de studerendes kendskab til os, fastslår Jan Aagaard.
Og det er netop det, samarbejdsaftalen lægger op til. Også fra Aalborg Universitets side er der stor bevågenhed om de muligheder, der tegner sig, og virksomhederne opfordres til at komme med konkrete projektopgaver, de ønsker løst med hjælp fra de studerende, deltage som gæsteforelæsere og være med ved messer og ved faglige arrangementer. 
Et tilbud, som Skives vicekommunaldirektør Christian Bertelsen tager imod med glæde.
- Det er netop den slags, der er behov for, og der er et stort potentiale i at virksomhederne i højere grad tager handsken op og udnytter de muligheder, der er lagt op til. Kan vi som kommune understøtte dén proces er det til gavn for hele vores egn. Besøget på Institut for Elektroniske Systemer er blot første led i en længere proces, hvor flere af vores virksomheder vil få mulighed for at blive matchet med lige præcis de fakulteter og institutter, der er relevante for dem, siger Christian Bertelsen.

FAKTA om samarbejdsaftalen

  Baggrunden for virksomhedernes besøg på universitetet  er en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet. Visionen er at skabe vækst og vidensudveksling og dermed understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. 
  Samarbejdsaftalen har i første omgang fokus på at skabe tilbud om praktikophold og samarbejde om studenter-projekter med kommunens virksomheder og den kom munale organisation. 
  Virksomhedernes besøg på Aalborg Universitet sker som et led i samarbejdsaftalens målsætning om at skabe netværk og facilitere lokale virksomheders kontakt til universitet og de studerendes kontakt til relevante virksomheder i Skive Kommune.
  21 virksomheder fra Skive Kommune har p.t. meldt sig til samarbejds-aftalen.
  Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet blev indgået  pr. 1.september 2013 og løber frem til udgangen af 2015.