Sommersøndag og mælkebøtter

Af Thomas Rosenkrands - Tirsdag d.29 August 2017 - Kl.12:08

Søndag den 13. august blev sommeren fejret med Sommersøndag i Præstegården i Brøndum.

Søndag den 13. august blev sommeren fejret med Sommersøndag i Præstegården i Brøndum. 
Dagen startede kl. 16 med en sommergudstjeneste i Brøndum Kirke, hvor trioen bestående af Henrik Brandt på saxofon, Otto Mikkelsen på guitar og Jørgen Lorentzen på bas, spillede. 
Trods det dårlige sommervejr blev sommeren alligevel fejret ved en gudstjeneste, hvor sommersange og sommersalmer blev sunget, og den nye sognepræst fortalte om mælkebøtten, der bekæmpes af mange haveejere. Tænker man på sommeren, er det måske sætningen Byger der går og kommer,  det er den danske sommer, fra sangen Danmark, nu blunder den lyse nat, der dukker op. Men mælkebøtten kan med sin egen historie være blomsterflorets svar på sommer, for mælkebøtten fortæller ikke blot, at det sommer, men den fortæller hele kirkens historie, lige fra Jesu fødsel til hans opstandelse. 
Efter gudstjenesten, hvor ca. 50 voksne og børn deltog i fejringen af sommeren, var der derefter fællesspisning i et telt i præstegården, hvorunder trioen også underholdt med deres musik. Hyggesnakken gik rundt ved bordene, og der blev ønsket sange fra Højskolesangbogen, hvor alle sang med og trioen akkompagnerede sangene.   
Nogle gik en tur for at nyde præstegårdens park. Og aftenen blev rundet af med kaffe og kage, samt nedtagning af Dannebrog, inden alle de fremmødte kørte hjem.
Deltagerne havde en rigtig hyggelig eftermiddag og aften i Brøndum præstegård, og succesen vil blive gentaget næste sommer, hvor vejret forhåbentligt også er bedre.