Spøttrup Borg skal sættes i stand

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.13 Oktober 2020 - Kl.10:30

Arkæologer håber at kunne aldersbestemme middelalderborgen

Der er taget ganske lidt mørtel ud fra murens oprindelige fuger.

Der arbejdes med vedligeholdelse og restaurering på Spøttrup Borg til og med uge 49, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer borgen, som står bag arbejdet. Det finder sted cirka hvert 10. år. Samtidig ønsker de lokale arkæologer fra Museum Salling at få lov til at foretage nogle mindre undersøgelser i et forsøg på at bestemme borgens alder. Den er nemlig ukendt. 
- Vi vil ansøge myndighederne om tilladelse til at skaffe dateringsmateriale ved at åbne nogle få og små arkæologiske søgefelter på borgen. Vi leder først og fremmest efter daterbart træ, da årringsdatering erfaringsmæssigt giver de mest præcise dateringer. Hvis det ikke lykkes os at finde daterbart træ, er det næstbedste at finde materiale, der egner sig til Kulstof 14-analyse, siger Turi Thomsen, der er museumsinspektør og arkæolog ved Museum Salling. 
Spøttrup Borg er et fredet anlæg, som man skal have en godkendelse til at lave arkæologiske undersøgelser i. Ansøgningen er sendt til myndighederne, og nu venter arkæologerne spændt på svaret.
- Borgen er jo bygget op over længere tid, og vi er på længere sigt interesseret i at forstå, hvornår de enkelte bygningsdele er kommet til. Denne viden kan hjælpe os til en bedre formidling af stedet og frem for alt til en mere ”rigtig” fortælling, siger Turi Thomsen.

Læs mere i Spøttrup Ugeavis uge 42 2020

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android