Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv vil gerne flytte

Af Ture Damtoft - Tirsdag d.28 Marts 2017 - Kl.8:36

Forleden blev der holdt generalforsamling i Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv, og det vigtigste punkt på dagsordenen var en mulig flytning af arkivet.

Der er god plads i lokalerne på den nedlagte skole i Ramsing. Nu arbejder Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv på at få lov til at overtage en del af lokalerne. 

Forleden blev der holdt generalforsamling i Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv, og det vigtigste punkt på dagsordenen var en mulig flytning af arkivet.
I foråret 2016 blev formand Knud Mouritsen kontaktet af en gruppe borgere fra Ramsing, der foreslog, at arkivet kunne flyttes til de lokaler, som blev ledige, da skolen i Ramsing blev lukket.
Både formanden og en samlet bestyrelse er meget positive overfor ideen. Der ville være adskillige fordele ved en flytning. Ikke alene er der meget bedre plads i de ledige bygninger, adgangsmulighederne ville også blive væsentligt forbedret.
Hidtil har det været meget vanskeligt for gangbesværede, eller folk i rullestol, at komme i arkivet, det ville en flytning til skolen rette op på.
Beboergruppen fra Ramsing gik videre med ideen til Skive Kommune efter en rundvisning i lokaliteterne, hvor bestyrelsen blev begejstrede over mulighederne i lokalerne.
Det er dog Skive Kommune, som eventuelt skal finansiere flytningen, og konstitueret museumschef i Skive Kommune, Inge Kjær Hansen vil besøge foreningen og se på bygningerne, inden hun går videre med planerne.

Læs mere i avisen ...