Spøttrup Borgs potentiale skal undersøges

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.12 Maj 2020 - Kl.8:32

Målet er endnu flere besøgende på den gamle borg.

Spøttrup Borg er Skive Kommunes største turistattraktion.

Lige nu behandles en ansøgning fra Museum Salling politisk i Skive Kommune. Her søger museet om 150.000 kroner til at få udarbejdet en analyse af Spøttrup Borgs turisme- og oplevelsespotentiale. 
Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg, og Skive Kommunes største turistattraktion med cirka 30.000 betalende gæster årligt. Museum Salling er interesseret i at undersøge, om det er muligt at tiltrække 50 til 100 procent flere gæster, hvis borgen styrker formidlingsoplevelserne og dermed øger stedets attraktionsværdi, for eksempel via audiovisuelle oplevelser og fysiske rekonstruktioner af blandt andet  inventar og dragter.
Museum Salling vil hyre et analysebureau med ekspertise indenfor turisme- og oplevelsesudvikling. Nærmere bestemt skal konsulentfirmaet gennem et tæt samarbejde med Museum Salling identificere en række konkrete indsatser, der skal løfte besøgstallet inden for fem år. Museet er primus motor på at udvikle indsatserne for at sikre den økonomiske og ressourcemæssige bæredygtighed af indsatserne, hvorefter det eksterne Analysebureau bag analysen også vil bidrage med at afklare en ny markedsføringsstrategi, hvor ansøger ser stort potentiale i at orientere sig mere mod turisterne på Vestkysten og i Aarhus.
Museet har desuden været i kontakt med blandt andre Færch fonden, A. P. Møllerfonden og Augustinus, som alle har vist positiv interesse for formidlings-projektet. Dog er en analyse af turisme- og oplevelsespotentialet en vigtig forudsætning for, at fondene ønsker at gå ind i en videre dialog.
Spøttrup Borg har ikke tidligere modtaget støtte til en analyse af denne karakter. Det har til gengæld Jenle, som blev bevilget et tilsvarende beløb fra Vækstpuljen i 2015.
Udover at kunne trække flere turister til egnen, vil en bedre udnyttelse af borgens potentiale sandsynligvis også kunne skabe lokale arbejdspladser.