Stenhugger Steen fortalte om sten i Rødding Sognehus

Af kj - Tirsdag d.23 September 2014 - Kl.11:27

Indledning


Som mange nok ved, skal Rødding Kirke have fremstillet en kopi af det gamle alterbord, som blev kasseret for mange år siden og nu står på Nationalmuseet i København. 
Trods mange forgæves forsøg, er det ikke lykkes Rødding Kirke at få alterbordet tilbage. Opgaven med at fremstille kopien, er gået til stenhugger, Steen Jensen fra Mors, som torsdag i sidste uge var inviteret til Rødding Sognehus for at fortælle om det forestående projekt. At valget af stenhugger faldt på Steen Jensen skyldes, at vi flere steder i Spøttrup har flotte stenskulpturer stående, som Steen har lavet.
Steen fortalte fra sin barndom - som søn af en stenhugger. 
Efter en periode i lære hos faderen, blev de enige om, at det nok var bedst, at han fik læreplads hos en stenhugger på Bornholm.
Efter en længere men spændende fortælling om, hvordan en stenhugger arbejder, fortalte formand for menighedsrådet, Margit Bisgaard om, hvilke ændringer der yderligere skal ske i Rødding Kirke. 
Alterbord, altertavle og knæfald bliver flyttet et andet stede hen i kirken. Når Altertavlen fjernes kommer der et lille vindue til syne, som tænkes renoveret på en endnu ikke aftalt måde. 
Der kommer nye mere enkle lamper op. Gulvet brækkes op og de 3 øverste bænke fjernes, så der bliver bedre plads ved f.eks. dåbshandlingen. 
Margit Bisgaard sluttede med at bekendtgøre, at der nu og i den nærmeste fremtid laves nye flisegange til og fra parkeringspladsen, men at det i øvrigt ikke vil give anledning til aflysning af gudstjenester.