Stor interesse for Pulsen i Balling

Af rj - Tirsdag d.29 April 2014 - Kl.11:12

Kransene var på plads og nysgerrige kiggede forbi, da endnu en side i historien om multihuset PULSEN i Balling blev vendt fredag.
Her havde PULSENs bestyrelse indbudt interesserede til rejsegilde for byggeriet. Om det var pølserne og drikkevarerne der trak folk til skal vi lade være usagt, men de fremmødte fik lejlighed til se rammerne om det kommende PULSEN i et strålende solskin som var fremskaffet til dagen.Formand for PULSENs bestyrelse Kaj Sørensen bød velkommen, og kom i sin velkomsttale ind på at rejsegilder var vigtige, ikke mindst af hensyn til at holde de onde ånder væk, så man undgik en „død murer“ - som i gamle dage typisk var en kludedukke hængt op i spærene som udtryk for hånd-værkernes dårlige beværtning. Og da Kaj Sørensen så også havde fået at vide, at rejsegildet kunne modvirke brand i bygningerne, fik han for alvor travlt – for der havde været en lille ild løs i hjørnet af en af bygningerne. 
Derudover takkede han de mange involverede parter - og ikke mindst håndværkerne – for deres engagement og vilje til at få projektet til at lykkes. Også de mange økonomiske bidragsydere fik en tak med på vejen.Centerchef Rikke Dissing Berthelsen kunne fortælle at byggeriet nu er så fremskredent at der nu er gulv på i alle områder - og tag over det meste. Sundhedshuset vil stå klar til indflytning d. 1. juni,- men man mangler stadig at få sat navne på sundhedspersonalet. 
Disse navne skal komme fra Region Midt, der har forpligtet sig til at udfylde sund-hedshusets serviceenhed. Og da vi snart skriver 1. maj - og dermed kun har én måned til at få besat stillingerne i sundhedshuset, må man sige at vi nærmer os „den ellevte time“ - eller måske nærmere „5 minutter i 12“, hvis sundhedshuset skal kunne fungere fra dag ét!
Centerchefen kunne også berette at et splinternyt motionscenter er under etablering, - noget mange borgere i Balling og omegn har efterlyst. En gruppe borgere har stiftet en motionsgruppe, der har ønsket at tage hånd om den del.Selv om rejsegildet startede kl 11.30, var det allerede fra start af velbesøgt, og dagen igennem kunne man få guidede ture rundt i de nye bygninger, hvor der blev fortalt om de mange nye faciliteter.
Det samlede byggeri forventes færdig medio august, men Kaj Sørensen ville godt garantere at faciliteterne, der skal benyttes i forbindelse med Sparekassen Ballings 100 års jubilæum, var færdige og klar til afbenyttelse i rette tid.