Strandpark fik ja i byrådet

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.3 Januar 2017 - Kl.8:50

Ålbæk Strandpark får 548.575 kroner fra Skive Byråd til at forbedre parken.

Ålbæk Strandpark får 548.575 kroner fra Skive Byråd til at forbedre parken. Pengene skal bruges til at genskabe en trappe ned til stranden, sætte to mobile omklædningsskærme op samt sætte motionsanlæg i form af tre træningssøjler op på stedet.
Med de tre anlæg, fortsættes arbejdet med at gøre visionen om Ålbæk Strandpark til virkelighed. På sigt vil realiseringen af Ålbæk Strandpark resultere i nye pladser, stisystemer og opholdsrum, som skaber sammenhæng mellem sommerhusområdet Ålbækparken, Ålbæk Strand, Limfjord Camping og Vandland og fiskerhusene længere nede ad kysten. 
Ålbæk Strand har i mange generationer været områdets foretrukne badestrand, og med de nye faciliteter tages første skridt til at genvinde den status, men i en moderniseret udgave.  Baggrunden for projektet er det intensive udviklingsforløb Ålbæk var igennem inden for Realdanias Stedet Tæller-kampagne.
Projektet blev formuleret, men kom ikke gennem nåleøjet til realiseringsfasen. Derfor har en gruppe borgere og andre interessenter nu sat sig for, at realisere planerne én bid ad gangen. 
Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik, idet det bygger på principperne om den lokale drivkraft og landsbyernes forskelligheder. Gennemførslen af dele af eller hele Ålbæk Strandpark-projektet, vil alt andet lige understøtte turismen i området.
Dermed ligger det inden for indsatsområdet om erhverv og lokale arbejdspladser. 
Ejer af anlæggene bliver Ålbæk Strandparks Venner, der også varetager efterfølgende drift og vedligehold. Projektet er ikke startet endnu, og tilskud kommer først til udbetaling, når restfinansieringen er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Der er indhentet tilbud på opgaverne hos Pro-Vins ApS, Krejbjerg Tømrerfirma og A-Sport. 
I marts 2014 fik Foreningen Ålbæk Strandparks Venner 40.000 kroner fra Landsbypuljen til indkøb af flydeponton. I samme område fik Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads i 2016 støtte fra Landsbypuljen på i alt 380.000 kroner til etablering af en ophalerplads, landanlæg og garnklargøringshus samt forproces for etablering af en foreningsejet jollehavn.