Stude, sognekonger og kalve i stuehuset

Af Helle Lenschow - Torsdag d.22 December 2022 - Kl.15:17

Lokalhistorisk gruppe udgiver Julekort 20.

Sognekongen Jonas Dahl i den pæne stue i Højgård i Hvidbjerg med en overdådig opstilling af gaver og blomster – sikkert ved sin 70 års fødselsdag i 1950. Foto: Julekort 20.

I takt med, at mange ting i vores liv og hverdag digitaliseres, er der efterhånden færre og færre, der sender eller modtager et julekort. Dette ikke tilfældet i Brøndum-Hvidbjerg-Rettrup-området. Derfra sendes eller omdeles der i år cirka 250 Julekort, som er et knapt hundrede siders hæfte med egnens lokalhistorie, som Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne hvert år står bag, og som gruppen har lavet i henved 20 år.
Julekortet redigeres af Knud Mouritsen, der står bag flere af dette års 12 artikler. Én af dem er en Rødding-drengs Erindringer. Han kom som 5-årig til Rødding med familien i 1917 og voksede op på en ejendom, som han senere overtog. Han var på to højskoleophold og engagerede sig meget i foreningslivet og virkede som frivillig ved bl.a. gymnastik, folkedans og dilettant. Som ung gik han i forsamlingshuset på aftenskole, hvor han f.eks. skrev stile om sin familie og sit liv. Stilehæfterne, som opbevares hos en datter i Hvidbjerg, ligger til grund for artiklen.
En anden artikel handler om en tjenestekarl, Jonas Dahl, der blev gift med enken, da manden på den lille ejendom døde. Det gik ham så godt, at han efterhånden kunne låne penge ud, og senere overtog han en stor nabogård og blev en slags sognekonge.
Den lokalhistoriske gruppes sommerudflugt, der i år gik til Træmuseet i Oddense, er også omtalt.

Kalv i stuehuset
Èn der boede det meste af sit voksenliv i Brøndum har skrevet to artikler. Den ene er en sjov lille hændelse om to af hendes morbrødre, der engang var alene hjemme. De skulle så trække en kalv på græs, men kom så i tanker, at det kunne være sjovt at lukke kalven ind i stuen. Den anden beretning er en gang, hvor hendes mand reddede naboens søn fra at drukne i landsbyens tidligere gadekær.
To personer fra Hvidbjerg, der uafhængig af hverandre begge som unge udvandrede til Norge, har skrevet om deres liv deroppe. En tredje fortælling handler om en udvandre fra Rettrup, der i to omgange var i Canada, hvorefter han kom til Danmark igen og giftede sig. Han døde for fem år siden, og beretningen er lavet over en hel del billeder, som han skrev bag på og sendte hjem - samt det, et familiemedlem har fortalt om ham.  
Redaktøren står også bag de sidste to artikler, den ene er lavet om skrædderen i Hvidbjerg, og den anden om en notits i De gamle Nyheder i folkebladet i november i år. Den handler om gamle Maren Boel i Krejbjerg, der for 125 år siden blev 102 år. Hun var født i 1795 i Krejbjerg og blev gift med en tjenestekarl i Krejbjerg, der var født på Mollerup Hede i Rødding sogn. Maren døde i 1901, 105 år og 10½ måneder gammel, som Danmarks ældste! - og havde altså levet i tre forskellige århundreder. 
Hvis du har idéer eller forslag til hændelser eller måske egne oplevelser, som du gerne vil have taget op i Julekortet, så kontakt gruppen. Det gælder også, hvis du har gamle foto. Det er muligt at fortælle sin historie, og få en af gruppens medlemmer til at nedskrive den for dig.