Naturen fik taletiden i Lihme

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.12 Februar 2019 - Kl.8:32

Lihme Borgerforening havde inviteret til fællesspisning og foredrag forleden i Lihme Medborgerhus.

Knapt 60 tilhører havde en hyggelig og informativ  med mulighed for at stille spørgsmål og højne både viden og forståelse omkring problematikkerne for naturpleje og naturudvikling.
Foredraget var nummer et i en foredragsrække, hvor det gennemgående tema er natur, naturudvikling og naturbevarelse. Det er højaktuelt i forståelsen af myndighedernes naturforvaltning og tiltag for at forbedre naturen om os.  
Skive Kommunes biolog Louise Aaen Jensen holdt den første halvdel af foredraget. Hun fortalte om lovgivning, bestemmelser og forvaltningspraksis med fokus på de naturområder, der omgiver Lihme. Både de små biotoper, men også den lange kyststrækning til fjorden, den fredede Kaas Halvø, der tillige er Natura 2000 område, ligesom området ved Sønder Lem Vig.
Anden halvdel af foredraget varetog Jette Kjær fra Landbo Limfjord. Hun fulgte op på Louises informationer og anviste, hvordan borgerne og landbruget kan udvikle natur. Men fortalte også om de udfordringer, der er mellem at drive landbrug og overholde miljøkrav udfordringerne med udledning af næringsstoffer.

Mennesker i naturen
Næste foredrag ligger den 7. marts, hvor biolog og tidligere præsident for Danmarks Naturfredning Sven Bichel fortæller om mennesket i samspil med naturen.  Svend Bichel vil komme ind på, hvad der står i vejen for, og hvordan dansk naturindsats kan udvikles i samspil og samarbejde med landbruget, fiskeriet, øvrige erhvervsinteresser samt borgernes ønsker om udvikling og bevarelse af lokalsamfund i landdistrikterne, samtidig med at der skabes grundlag for en mangfoldig bæredygtig natur.
Sidste foredrag er planlagt til den 1. april. Her vil godsejer Birger Schütte fra Eskær fortælle om det moderne landbrug i samspil med naturen. Birger Schütte driver godset Eskær i Salling med både dyrehold, agerbrug og skovdrift og har erfaring og indsigt i naturudvikling gennem indsatsen på sin ejendom.
Foredragene kan høres som enkeltstående foredrag og deltagelse er gratis. Alle foredragene holdes i Lihme Medborgerhus.