Tre kommuner samarbejder om Limfjordsturismen

Af Helle Lenschow - Mandag d.13 Maj 2019 - Kl.8:58

Skive, Struer og Morsø Kommune etablerer i fællesskab et destinationsselskab med Limfjorden som motor for udviklingen af turismen.

Spøttrup Borg er en af de perler, som området kan byde på.

Endnu flere turister skal have lyst til at sætte kursen mod Limfjorden og få endnu flere af områdets perler i kikkerten, når der skal holdes ferie. Det er målet for et nyt stærkt samarbejde. Byrådene i Skive Kommune og Struer Kommune samt kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune har netop godkendt en hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem de tre kommuner. Den nye destination med Skive, Struer og Morsø kommuner er opstået på baggrund af den nye lov om erhvervsfremme, som blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismeindsatsen i 2020 skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. Det betyder også, at kommunernes turismefremme skal foregå i et nyt tværkommunalt destinationsselskab senest med udgangen af 2020.
Kommunerne samarbejder allerede i dag i partnerskabet Enjoy Limfjorden. Med den nye destination vil samarbejdet blive styrket i indsats, økonomi og organisation.

Læs mere i avisen ...