Vandværk savner folk til bestyrelsen

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.14 Juli 2020 - Kl.8:49

Lihme Vandværk har netop holdt generalforsamling i Lihme Medborgerhus, og ud over bestyrelsen mødte fire personer op.

Det lokale vandværk kom ud af året med et overskud.

Formand Peter Svenningsen aflagde beretning, hvorefter regnskabet med et overskud på 65.025 kroner blev godkendt.
Bestyrelsen fremsatte et forslag om markante stigninger i honorarer til bestyrelsen med baggrund i, at der bliver flere og flere opgaver, der skal løses, og især er der flere og flere administrative opgaver. De markante stigninger blev diskuteret og vedtaget.
- Vi ønsker ikke de foreslåede beløb til bestyrelseshonorarer offentliggjorte i avisen, men et hvert medlem af vandværket er velkommen til at kontakte os, hvis de vil vide beløbet, siger Peter Svenningsen til Spøttrup Ugeavis.
På valg var Peter Svenningsen og Karsten Wagner, og der var ingen af der to, der modtog genvalg. Bestyrelsen har forgæves forsøgt at finde afløsere for de to medlemmer, og der har været spurgt 11 forbrugere, der ikke accepterede at blive valgt. Bestyrelsen har desuden forsøgt at gøre opmærksom på problemet, ved at lave indlæg på Lihmeinfo, Lihmemailservice og lavet et lille ”opråb” til et fællesspisningsarrangement. Men det har ikke givet nogen interesse/henvendelser. Bestyrelsen havde derfor håbet på at se nogle nye ansigter til generalforsamlingen, men det var ikke tilfældet.
- Det lykkedes ikke at finde to nye bestyrelsesmedlemmer, så der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, siger Peter Svenningsen.

Plan B
På generalforsamlingen blev det diskuteret, hvad man kan gøre for at skaffe flere bestyrelsesmedlemmer, og det blev nævnt, at der skulle lægges mere pres på for at få folk til at sige ja. Til dette svarede bestyrelsen, at de ikke ville tvinge nogen i bestyrelsen, der ikke havde interesse i at yde en indsats, og at det er vigtigt at finde nogle med de rigtige evner/kompetencer. Det er blandt andet de administrative opgaver, der mangles hjælp til.
I forbindelse med søgen efter nye bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen begyndt at tænke på, hvad man kan gøre, hvis det ikke lykkedes at finde nye. Hvad kunne en Plan B være? Bestyrelsen gav udtryk for, at man var begyndt at overveje en eventuel sammenlægning eller samarbejde med et andet vandværk. Men bestyrelsen har endnu ikke været i nogen form for kontakt med andre værker. Bestyrelsen ville på generalforsamlingen gerne høre om de fremmødte syntes, at et sådan samarbejde eller sammenlægning er en mulighed.
De forskellige muligheder blev diskuteret, og der blev givet udtryk for, at det var en ok mulighed, men også at der burde være flere medlemmer, som har lyst til at tage bestyrelsesansvar.
Alle, der kunne tænke sig at høre om arbejdet eller træde ind i bestyrelsen, opfordres til at melde sig hos bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling forventes at finde sted i slutningen af august.