Varmeværkerne i Spøttrup og Balling på vej mod fusion

Af Ture Damtoft - Tirsdag d.31 Oktober 2017 - Kl.10:32

Varmeværkerne i Spøttrup og Balling vil gerne fusionere.

Mandag og tirsdag næste uge er der ekstraordinære generalforsamlinger i Spøttrup og Balling varmeværker, hvor en fusion mellem de to skal diskuteres og måske godkendes.

Varmeværkerne i Spøttrup og Balling vil gerne fusionere. Derfor er der indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger i de to varmeværker.
For Spøttrup Varmeværk afholdes generalforsamlingen mandag den 6. november på Spøttrup Kro, og for Balling Fjernvarmeværk i Pulsen i Balling den 7. november.
Den foreslåede fusion omfatter de to fjernvarmeværker, der begge indgår i fusionen som ligeværdige parter.
Det fortsættende selskab skal være Balling Fjernvarme A.m.b.a., mens Spøttrup Varmeværk A.m.b.a. opløses uden likvidation. 
Baggrunden for fusionen er, at fjernvarmeværkerne ved fusionen vil styrkes såvel økonomisk som organisatorisk, og at fusionen på sigt vil medføre stordriftsfordele. Det fortsættende selskab kan derfor i bedre grad bevare og udbygge sin service overfor forbrugerne både i Balling og Rødding og samtidig bedre fastholde en miljøvenlig varmeproduktion og relativt set lave varmepriser. 

Læs mere i avisen ...