Vejåbningsarrangementet ved Spøttrup Borg

Af Karsten Villadsen - Tirsdag d.9 September 2014 - Kl.11:07

Søndag den 7. september afholdt aktionsgruppen for bevarelse af vejen ved Spøttrup Borg et arrangement, for at markere at vejen nu må benyttes igen, efter at være lukket i de 3 sommermåneder.

 


Mange borgere havde taget imod tilbuddet om at komme og der blev en rigtig god diskussion blandt borgerne. Desværre glimrede politikerne ved deres fravær. Det burde ellers være i politikernes interesse, at møde op og lytte og diskutere borgernes ønsker. Især når der tidligere er meldt ud, at denne sag burde evalueres efter to sæsoner.  Heller ikke Naturstyrelsen eller repræsentanter fra borgmuseet ønskede at møde op til en snak om sagen.
Eneste fremmødte politiker var Poul Holmgaard fra Skive, som fik borgernes syn på sagen, og også selv kunne danne sig et indtryk af problematikken i området. Men han fik fortjent ros for, modsat sine politiske kolleger, at vise sig til arrangementet. 
Det aktionsgruppen og borgerne gerne vil diskutere med politikerne, er længden på vejlukningen. 3 måneder er alt for lang tid i forhold til aktivitetsniveauet på borgen. Desuden vil vi gerne have bragt på bane, om der er mulighed for kun at lukke vejen i borgens åbningstid. Lukkethed koster gæster på borgen og det har de seneste 2 sæsoner tydeligt vist. 
Vejlukningen har medført mange ekstra skilte og deraf følgende forvirring i området. Man har også valgt at se stort på at strækningen var (og med god grund) en del af Margueritruten. 
Hele sagen oser langt væk af aftaler på kryds og tværs, hvor borgerne ikke er blevet hørt og spurgt. 
På aktionsgruppens vegne
Karsten Villadsen