Vellykket generalforsamling

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.20 Februar 2018 - Kl.9:53

Balling - Volling Pensionistforening har holdt generalforsamling.

Deltagerne spiste gule ærter.

Balling - Volling Pensionistforening har holdt generalforsamling. Aftenen startede med, at de 49 fremmødte spiste gule ærter med tilbehør, og herefter startede generalforsamlingen.
Formanden takkede i sin årsberetning medlemmerne for den gode opbakning til årets arrangementer, som har været med til at foreningen har haft et økonomisk godt år.

På valg var Ole Ibsen og Mary Jacobsen, og begge blev genvalgt, mens Åse Madsen og Kirsten Astrup, er nyvalgte suppleanter.
Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Grethe Pedersen, næstformand Ole Ibsen, kasserer Knud Erik Thorgård, sekretær Mary Jacobsen og medlem Kamma Primdahl.