Vestsallings Riviera får sin egen bog

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.26 November 2019 - Kl.10:24

Knud Strand er blevet kaldt Vestsallings Riviera, fordi den siden starten af 1930’erne har været en yderst populær badestrand og derfor også et meget yndet udflugtsmål. Men området rummer også en meget speciel historie,

Vestsallingbanens tog ankommer her med glade badegæster til Spøttrup Station, hvorfra de i busser og lastbiler blev kørt videre til den nærliggende Knud Strand. Foto fra Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.

Knud Strand er blevet kaldt Vestsallings Riviera, fordi den siden starten af 1930’erne har været en yderst populær badestrand og derfor også et meget yndet udflugtsmål. Men området rummer også en meget speciel historie, som nu bliver beskrevet i en ny lokalhistorisk bog, der udkommer fredag den 29. november. Knud Strand, hedder bogen, der i tekst og mange fotos beskriver stedets historie og en række af de mange begivenheder, der har foregået på stedet siden det private jernbaneselskab Skive-Vestsalling Jernbane i 1932 besluttede at opkøbe et areal på ca. 7 tdr. land med tilhørende badestrand.
Bogen er på 114 sider og produceret og udgivet af Limfjordforlaget i Skive på vegne af Spøttrup Lokalhistoriske Forening med forlagets indehaver, journalist Jens Utoft, som redaktør. Hans tekster er suppleret med historiske artikler fra blandt andre Skive Seminariums tidligere rektor Kaj Ove Miltersen og fhv. byarkivar Niels Mortensen. Indtægterne fra salg af bogen går ubeskåret til Spøttrup Lokalhistoriske Forening og til aktiviteter i Støtteforeningen Pavillonens Venner.
Ved opkøbet var stranden  allerede blevet et populært udflugtsmål, men nu satsede jernbaneselskabet på at øge antallet af passagerer, ikke mindst fra Skive, ja faktisk helt fra Viborg, hvorfra der blev solgt billetter til særlige badetog på sommersøndage til favorable priser. Det lykkedes, og snart flyttede det årlige skoleidrætsstævne til Knud Strand. Det skønnes at mere end 25.000 elever fra de dengang små landsbyskoler gennem årene har deltaget i disse aktiviteter.