Veteraner fejrer et år med lokal café

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.26 Juli 2016 - Kl.12:27

Veteran Café Skive i Familiehuset i Asylgade er kommet godt på vej med op til cirka 20 deltagere per café aften.

De to stiftere af Veteran Caféen, Bo Gudmundsen og Preben Sloht.

Veteran Café Skive i Familiehuset i Asylgade er kommet godt på vej med op til cirka 20 deltagere per café aften. Værterne, der omfatter veteraner og pårørende, står klar til at byde velkommen onsdag aften i ulige uger hen over sommeren, og den 29. juli kan caféen fejre et års dag. Det sker med en faneindvielse, og alle er velkomne. Caféen blev i juni tildelt en fane af Danmarks Samfundet på Valdemarsdagen, og den skal nu indvies efter alle kunstens regler. Der vil blive deltagelse fra Danmarks Samfundet, Skive Kommune og Ingeniørregimentet. 
- Vi har i den korte levetid modtaget besøg af mere end 120 veteraner og pårørende og vi har flere, der nyder samværet hver aften, der er åbent. Vi har udover værterne, tilknyttet flere personer med en professionel uddannelse og job, der gør os i stand til at tilbyde kvalificerede bisiddere til de, der har ønske herom. Vi favner bredt, da det ikke kun er Forsvarets personel, der er velkomne men også de, der har været udsendt for Beredskabsstyrelsen, politiet, læger og sygeplejersker samt øvrige, der har været udsendt i internationale missioner eller til katastrofer udenfor Danmarks grænser. Fælles for de over 1.000 veteraner i Skive Kommune og nærmeste opland er, at de har været udsat for mange stærke indtryk og direkte traumatiserende situationer.

Læs mere i avisen ...