Vi vil fred her til lands - Sankte Hans, Sankte Hans

Af - Tirsdag d.1 Juli 2014 - Kl.11:11

Vores fotograf var rundt i området og tage en række stemningsbilleder af de mange arrangementer i forbindelse med Skt. Hans aften.


I Balling


havde Borgerforeningen indbudt til fællesspisning som bestod af helstegt gris - knap 200 havde tilmeldt sig. 


Derefter var der fakkeloptog gennem byen med ophold ved Balling Ældrecenter, og til slut blev bålet tændt.Båltalen var ved byrådsmedlem, Ole Priess

I Ramsing var Sankt Hans festen samtidigt Borgerforeningens punktum for en veloverstået byfest. Grillen var tændt til medbragt kød og båltalen blev holdt af Finn D. Andersen fra VSD 

I Lem havde Borgerforeningen og Samlingshuset inviteret til fællesspisning. Senere var der fakkeloptog fra Samlingshuset til det grønne område ved Vejbyvej.Båltalen blev holdt af journalist Bodil Emtkjær.

I Håsum startede Sankt Hans Aften med rundbold indtil bålet blev tændt.Båltaler var det socialdemokratiske byrådsmedlem, Ole Priess fra Balling

Ved Knud Strand havde Café Knud Strand, Grundejerforeningen Knud Strand og Rødding Borgerforening arrangeret Sankt Hans Bål.Disse 3 børn havde stået for at lave den smukke - og farlige - heks.Båltalen blev holdt af det socialdemokratiske folketingsmedlem her fra egnen, Anette Lind.